Misija

Želimo stvoriti obrazovan i stručan kadar koji je sposoban ne samo primijeniti stečena znanja, već ih i unaprijediti, koji će u svom budućem radu biti kreativni, inovativni, komunikativni, poduzetni, te sposobni ne samo prepoznati prilike, već i preuzeti rizike poslovnog svijeta.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija:

stručna osposobljenost u poslovima TV tehnologija i komunikacija, montaže, snimanja i režije, u poslovima TV tehnologija i to:

izvješćivanje, animacije, scenarija i voditeljstva, te stručna osposobljenost u poslovima produkcije i marketinga.

Nastava se odvija u malim studijskim grupama te se usmjerena prema potrebama i razvoju studenta pojedinca; nastava koja potiče studente da budu aktivni, motivirajući ih na kontinuirani osobni angažman u nastavnom procesu.

Izborni predmeti, projektni i praktični zadaci pružaju studentima mogućnost stalnog aktivnog sudjelovanja u nastavi i usavršavanja, ali i aktivnosti kroz izbor sportskih i društvenih sadržaja.

VRIJEDNOSTI

- Nastojimo stvoriti akademsku radnu atmosferu u kojoj je moguća intelektualna razmjena i slobodno, kreativno sukobljavanje mišljenja i stavova. U tom smislu, organiziraju se i gostovanja stranih i domaćih predavača i stručnjaka, te suradnja sa sličnim ustanovama u Hrvatskoj , Europi i svijetu.

- Potičemo otvorenost, smionost, marljivost, odgovornost i etičnost kao osobine koje vode individualnom uspjehu i prosperitetu čitavog društva.

- Osnova obrazovanja na TV Akademiji je u praktičnom radu, a nastavni kadar Akademije sačinjen je od iskusnih i priznatih televizijskih profesionalaca koji će se truditi prenijeti svoja praktična znanja i iskustva na studente.

- Svaki polaznik pod nadzorom mentora ima zadatak i obavezu da se pri studiranju na TV Akademiji oproba u praktičnom radu u svim formama televizijskog stvaralaštva. Shodno tome, Akademiji stoji na raspolaganju sva nužna televizijska oprema: ENG kamere sa pratećom opremom, televizijske montaže, oprema za postprodukciju i televizijski studio, sa tehničkim kadrovima čija su znanja i iskustva uključena u plan i program rada same Akademije.

Vizija

- poboljšati razinu profesionalizma i kvalitete u medijima

- osposobiti stručne kadrove za rad u medijima

- educirati studente primjeni suvremenih tehnologija i trendova u radu medija

- obrazovati sve profile neophodne za medijsku produkciju: tehničko-tehnološke, medijsko-stvaralačke i ekonomsko-produkcijske stručnjake

- voditelji, novinari, scenaristi i režiseri će već tijekom studija biti upoznati s tehnologijom i ekonomskom računicom medijske produkcije, tehničko osoblje sa stvaralačkom i ekonomskom uvjetovanošću rada u medijima, a ekonomski stručnjaci sa tehnološkim i autorskim osobitostima medijskog biznisa


Obrazovani, poduzetni i društveno odgovorni ljudi nositelji su kvalitetnog budućeg razvoja zajednice, a obrazovanje ima za cilj osloboditi i ojačati kreativne impulse i sposobnosti svakog pojedinca, dakle, podržati njegovo potpuno i slobodno razvijanje. Vizija je TV Akademije stvarati stručne, kreativne ljude, pune entuzijazma, ideja, volje i ljubavi.

Ciljevi

Naši su obrazovni ciljevi osposobiti studente za:

- uspješno sudjelovanje i angažman u radnoj sredini, te pokretanje i ostvarenje vlastitog poduzetničkog pothvata

- aktivan doprinos stvaranja nove vrijednosti i dinamičan razvoj profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja

- ambiciozan nastavak akademskog poslijediplomskog obrazovanja i daljnji razvoj stručnih i znanstvenih kompetencija

- kontinuirani doprinos akademskoj izvrsnosti u procesu ostvarivanja obrazovnih ciljeva

- kontinuirani poslovni uspjeh u održivom i društveno odgovornom poduzetničkom djelovanju

- omogućiti kvalitetno, efikasno, pravično i internacionalno visoko obrazovanje koje pridonosi konkurentnosti hrvatskog društva

- edukacija mladih ljudi

- koncentracija kvalitetne edukacije i obrazovnog kadra na jednom mjestu

- osposobljavanje kadrova za moderan i profesionalan rad

- brzo i ravnopravno uključivanje u proces rada jednog medija

Oglasna ploča

14.06.2017.

Promocija diploma

Svečana promocija diploma studenata TV Akademije održana 26.5.u Muzeju grada Splita.

12.06.2017.

Postupak Naknadnog praćenja

TV-AKADEMIJA - Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija trenutno prolazi postupak Naknadnog praćenja...

17.05.2017.

Svečana promocija diploma studenata TV Akademije

Pozivamo Vas da svojom prisutnošću uveličate svečanu promociju diploma studenata TV Akademije. 26.05. u 11:00h - Muzej grada Splita, Gotička dvorana

21.03.2017.

Udžbenik "Kratka povijest svjetskog kazališta" Slobodana Prosperova Novaka u izdanju TV Akademije

Ponosno predstavljamo "Kratku povijest svjetskog kazališta", udžbenik autora Slobodana Prosperova Novaka u izdanju TV Akademije.


Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija

Studij multimedijske tehnologije

Studij multimedijske produkcije

Studij multimedijskog stvaralaštva